HOPHOP - PLOP IT! TRY THE NEW ORANGE SHOT NOW!


PRIVACYBELEID HOPHOP WEBSHOP

HOPHOP.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

HOE VERKRIJGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
HOPHOP.nl heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft. 

WAT ZIJN UW RECHTEN?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

INZAGE
U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij ons zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

WIJZIGEN
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij HOPHOP.nl
U kunt verzoeken dat HOPHOP.nl uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

BEPERKEN VAN DE VERWERKING
U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om HOPHOP.nl te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

RECHT VAN BEZWAAR
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van HOPHOP.nl of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

GEGEVENSOVERDRACHT
U heeft het recht uw persoonsgegevens van HOPHOP.nl te verkrijgen.

TOESTEMMING INTREKKEN
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat HOPHOP.nl u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

MOLLIE

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

POSTNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met deze partij(en) delen. Elke partner gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

COOKIES 

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze informatie gebruiken wij om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

SPIN AND WIN ACTIEKORTING

Als u heeft meegespeeld met de click to spin and win actie heeft u een Email ontvangen met een actiecode waarmee u de gewonnen prijs of korting kunt verzilveren. Deze actiecode kunt u invullen bij het afrekenen van uw bestelling met een minimaal bedrag van 20 euro. Behalve als u 10% korting heeft gewonnen. Deze korting is voor elke bestelling geldig.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


HOPHOP - PLOP IT! TRY THE NEW ORANGE SHOT NOW!


p